Hveiti

refining life

Ad hoc arbejdsgruppe om ILUC

Europarådet har nedsat en Ad hoc arbejdsgruppe som skal beskæftige sig med EU Kommissions direktivforslag om skærpede bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer – kendt som ILUC.

Arbejdsgruppen mødtes første gang den 8. januar 2013, men på nuværende tidspunkt er det svært at måle medlemsstaternes holdninger til emnet, idet de fleste medlemsstater stadig mangler at forhandle deres samlede position internt mellem de nationale ministerier. 

Ifølge ePURE – bioethanolindustriens brancheorganisation – viser det sig dog at de østlige lande er stærkt imod det foreslåede loft på 5 % for første generations biobrændstoffer (1G). 

Frankrig er også kritisk overfor forslaget, og både Belgien og Sverige har udtrykt bekymring for hvorvidt forslaget er støttet af beviser. De fleste medlemslande er generelt enige med formålet med forslaget, men mange er ikke enige med de foranstaltninger, der er blevet foreslået af Kommissionen.

Tyskland og Storbritannien er, ifølge ePURE, lidt mere positivt stillet over for forslaget. 

Flere medlemsstater sætter spørgsmålstegn ved ILUC rapporteringen, dobbelt- og firedobbelttælling for anden generations biobrændstoffer, men mest kritik rettes mod forslaget om et 5 % loft på 1G.

Energi Attache, Marianna Jakab, som er Ungarns faste repræsentation ved EU, og skal repræsentere Ungarn i Ad hoc arbejdsgruppen, udtalte til ePURE at Ungarn er imod Kommissionens ILUC forslag, da det er en politisk kovending, som ifølge Ungarn ikke er berettiget.

Der forventes ingen afgørelse i sagen i denne formandsperiode. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.