Hveiti

refining life

CONCITO: Klimaudfordringerne i 2013

Thomas Færgeman, direktør i CONCITO, giver på CONCITO’s hjemmeside en prognose for klimaudfordringerne i 2013, hvor landbruget og transportsektoren skal levere reduktioner i den kommende klimaaftale.

I marts 2012 blev der indgået et energiforlig med opbakning fra alle medlemmerne af Folketinget undtagen Liberal Alliance. Forliget leverer en reduktion af udledningen af drivhusgasser med 34 % i 2020 målt i forhold til 1990. I 2013 vil regeringen så hente de sidste 6 %, for at nå en samlet 40 % reduktion af drivhusgasser. 

Thomas Færgeman giver følgende tilbageblik: I september 2010 kom Klimakommissionen med sin rapport 'Grøn energi', som viste, at det faktisk kan lade sig gøre på økonomisk ansvarlig vis at omlægge hele den danske energiforsyning, så den bliver uafhængig af fossile brændsler. VK-regeringen med daværende klimaminister Lykke Friis (V) i spidsen fremlagde i februar 2011 'Energistrategi 2050', hvor det overordnede mål var fossilfrihed i 2050. Den nuværende regering kom til i efteråret 2011 og stadfæstede i regeringsgrundlaget målet om fossilfrihed i 2050. Derudover skruede den op for klimaambitionerne med målet om 40 % reduktion af drivhusgasudledningen i 2020 i forhold til 1990. 

Nu er turen så kommet til transporten og landbruget, som skal levere 6 %.  

Disse reduktioner er svære reduktioner at få i hus, idet de skal leveres af alle os, der kører bil eller aftager varer, som er fragtet i vare- og lastvogne. Ligeså skal en ikke ubetydelig del leveres af et landbrugserhverv med mange tusinde selvstændige landmænd, der generelt betragtet ikke er i en økonomisk forfatning, som levner ret meget plads til her og nu-investeringer, skriver Thomas Færgeman.

På transportsiden vil alt fra højere brændstofpriser og kørselsafgifter over alternative drivmidler som gas, el, bioethanol og brint til styrkelse af den kollektive trafik komme i spil. 

Ifølge CONCITOs nye klimabarometer er der god klangbund i befolkningen for en mere ambitiøs klimaindsats. Her ønsker 46 % af vælgerne nemlig, at det parti, de stemte på ved sidste valg, gør mere for at imødegå klimaforandringerne, mens kun 20 % er imod en mere ambitiøs klimaindsats. 

Læs hele prognosen på concito.dk.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.