Hveiti

refining life

ILUC forslag sårbar over for WTO regler

EU-Kommissionens forslag til revision af VE-direktivet og Bændstofkvalitetsdirektivet risikerer at være i strid med adskillelige regler fra Verdenshandelsorganisationen (WTO), advarer en juridisk ekspert, skriver ENDS Europe, 06.03.13.

Ved en konference i Bruxelles, udtalte Jung-ui Sul fra det globale advokatfirma Sidley Austin at der er ligheder mellem Kommissionens forslag og flere WTO-sager, som USA har tabt.

En amerikansk lov, som forbyder kryddernellike cigaretter, som hovedsageligt importeres fra Indonesien, blev ikke udvidet til også at gælde andre aromatiserede produkter, såsom mentol cigaretter, der fremstilles i USA. Af disse grunde fandt WTO den amerikanske lov til at være diskriminerende.

Gennem en række forskellige foranstaltninger, såsom et loft på fødevarebaserede biobrændstoffer, forsøger EU-forslaget at stimulere produktionen af ikke-fødevarebaserede biobrændsler.

EU ville være nødt til at bevise, at intet andet "rimeligt alternativ" er til rådighed, som ville være mindre restriktivt for samhandelen.

At tilskynde til biobrændstoffer med lav ILUC i stedet for at begrænse deres anvendelse kunne være et WTO venligt alternativ, foreslog hun.

Adskillige ikke-fødevarebaserede biobrændstoffer, herunder halm, forårsager ILUC emissioner, men forslaget identificerer dem som biobrændstoffer med nul-emission. WTO kunne beslutte, at sondringen mellem fødevare-og ikke-fødevarebaserede biobrændsler er arbitrær og dermed ulovlig, tilføjer advokaten.

"En nuanceret tilgang er nødvendig. Forslaget har en 'sort og hvid' sondring mellem ”gode” ikke-fødevarebaserede biobrændstoffer og ”dårlige” fødevarebaserede biobrændstoffer, men i virkelighedens verden kan man ikke skelne mellem dem på denne måde," udtalte den grønne gruppes skyggeordfører, Bas Eickhout.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.