Hveiti

refining life

Landbruget klar til at styrke bioøkonomien

Danmark har fremragende muligheder for at udvikle en stærk bioøkonomi. Derfor er det positivt, at regeringen har nedsat et nationalt panel, der skal rådgive om vækstmulighederne inden for området.

Det vurderer Jan Mousing, administrerende direktør i Videncentret for Landbrug, og udtaler;

Det er meget glædeligt, at regeringen vil fremme udviklingen af dansk bioøkonomi. I landbrugs- og fødevaresektoren er vi helt klar til at bidrage yderligere til etableringen af en bioøkonomisk omstilling, hvor vi blandt andet bruger landbrugets ressourcer bedre og mere intelligent. Det er samfundsøkonomisk en rigtigt god idé.

Udtalelsen kommer i anledningen af, at regeringen har etableret et nyt nationalt bioøkonomipanel.

Bioøkonomi handler blandt andet om at forædle og opgradere landbrugets restprodukter, og at erstatte de fossile brændstoffer med vedvarende, grøn energi baseret på bioprodukter.

Vi har i Danmark unikke muligheder for at udvikle bioøkonomien. Vi har i forvejen en stor biomasseproduktion fra landbruget, og vi har også adgang til en lang række af de teknologier, der er nødvendige for at udvikle bioøkonomien til en på alle måder bæredygtig og økonomisk god forretning, siger Jan Mousing til vfl.dk.

Kilde: Thyge Hansen, vfl.dk, 21. november 2013.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.