Hveiti

refining life

Verdens ressourcer under pres

Stadig flere forbrugere slås om de samme ressourcer, hvilket fører til knaphed og kraftige prisstigninger, skriver Keld Louie Pedersen i Jyllands-Posten den 17. januar 2012.

Hvert år vokser den globale middelklasse med 150 mio. mennesker og dermed 150 mio. købedygtige forbrugere. Udviklingen har allerede resulteret i et pres på de globale ressourcer.

Fra marts 2009 til juli 2011 steg bomuldspriserne med 290 %, og i de seneste ti år er priserne på bl.a. kakao og palmeolie steget med 250 %.

I dag lever omkring 2 mia. mennesker med utilstrækkelige forsyninger af ferskvand. I 2020 vil dette tal være fordoblet, hvis der ikke gribes ind. 

Dette kan læses i rapporten ”Sustainable Consumption” fra World Economic Forum, som vurderer udfordringerne ved det konstant voksende globale forbrug og især den stigende kamp om de globale ressourcer.

Ressourceoptimering gennem bioraffinering

Løsningen på dette problem ligger i en optimering af udnyttelsen af de ressourcer vi har til vores rådighed, og her er bioraffinering en mulig løsning. 

Bioraffinering betyder at man frem for at bruge biomassen i en uforarbejdet form, hvor kun de umiddelbart tilgængelige dele udnyttes, kan raffinere biomassen til flere værdifulde produkter og dermed optimere udnyttelsesgraden. 

Hvis man tager vinterhvede som eksempel, betyder det er man i stedet for at bruge hveden i sin rå form til foder, kan bioraffinere den og derved få både fibre til fødevareprodukter, protein til dyrefoder og bioethanol til brændstof. 

Samtidig betyder denne højere udnyttelsesgrad at man frigiver areal globalt, da man får mere ud af den samme råvare.

Beregninger fra Oxford Economics viser, at hvis der ikke tages skridt til at gøre produktionen af forbrugsvarer mere ressource- og energieffektiv, vil der opstå alvorlige problemer, skriver Keld Louie Pedersen. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.