Hveiti

refining life

Danish Biofuel hedder fremover hveiti a/s

Hveiti er det oldnordiske navn for hvede. Navnet er valgt, fordi det både afspejler den værdifulde råvare og den danske tradition for forarbejdning af landbrugsprodukter, som hveiti a/s bygger videre på.

Fra i dag får selskabet et nyt navn, men grundtanken bag etableringen af et bioraffinaderi på Grenaa Havn er den samme. Det handler om at producere et bæredygtigt alternativ til fossile brændsler, men det handler i lige så høj grad om at producere flere fødevarer og et bæredygtigt alternativ til de sojaproteiner, landbruget i dag importerer fra primært Sydamerika. Derfor har bestyrelsen besluttet at ændre navnet til hveiti a/s. 

Produktionskonceptet er det samme som hidtil, men med navneændringen får vi et navn, der afspejler hele vores koncept og ikke kun bioethanolen. Bioraffinering handler om en bedre ressourceudnyttelse dvs. hvordan udnyttes værdien af hele råvaren og ikke kun dele af den. Det er den mest nærliggende løsning på fremtidens behov for fødevarer, foder og energi, siger Svend Brandstrup, adm dir hveiti a/s

Bioraffinaderiet bliver det første af sin slags i Danmark og det første anlæg til produktion af biobrændstof under VE-direktivet, der slår fast, at 20 % af EU’s energiforbrug i 2020 skal komme fra vedvarende energi (VE).  Bioethanol produceret af hveiti vil få en CO2-reduktionsevne på 70 %, hvilket er langt over det nuværende krav på min. 35 %. På hveiti’s hjemmeside www.hveiti.dk kan du se videoen, der beskriver produktionskonceptet samt læse meget mere om hveiti a/s.

Du kan downloade hele pressemeddelelsen nedenfor. For spørgsmål og yderligere information kontakt venligst Sanne Schibsbye på tlf. 29 37 77 03 eller ss@hveiti.dk.

Download
Download hele pressemeddelelsen

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.