Hveiti

refining life

hveiti a/s modtager 3,5 mio. kr. fra Fornyelsesfonden

Fonyelsesfonden har valgt at støtte hveiti a/s med 3,5 mio. kr. til udviklingen af et højværdi proteinprodukt fra en bioraffineringsprocess. Fonden er nedsat af Folketinget til bl.a. at fremme grønne innovative projekter.

hveiti a/s søgte i juni støtte til i samarbejde med bl.a. handelsselskabet 3S A/S og Novozymes at udvikle et højværdi proteinprodukt til brug i foderblandinger, og som kan erstatte sojaprotein importeret fra Sydamerika.

Der er adskellige fordele forbundet med at udnytte foderprotein udvundet fra en lokal råvare gennem en bioraffineringsprocess

  • Mindsket pres på Sydamerikas regnskovsområder hvor størstedelen af EU’s soja import stammer fra.
  • Bedre dyrevelfærd eftersom produktet har en højere fordøjelighed end sojaprotein, som er meget hårdt for især grises tarmsystem. 
  • Frigivelse af landbrugsarealer globalt, da man gennem en bioraffinering af vinterhvede opnår en større udnyttelsesgrad af råvaren.

Proteinproduktet er et af fire produkter som vil blive produceret på det kommende bioraffinaderi – hveiti a/s – i Grenaa. Ud over proteinproduktet vil hveiti a/s også producere bioethanol med en 70 % reduktionsevne til iblanding i benzin, fibre til fødevarebrug og ren CO2 til industri- og fødeformål.

Vi har i Danmark en lang tradition for optimal udnyttelse og forarbejdning af landbrugsprodukter. Det er denne viden, der ligger til grund for produktionskonceptet og som i kombination med ambitionerne om en bæredygtig vækst er det bedste bud på, hvad Danmark skal leve af i fremtiden”, udtaler Adm. Dir. i hveiti a/s, Svend Brandstrup. 

Den tidligere regering indgik i efteråret 2009 en aftale med S, DF og RV om fordelingen af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri. Det udmøntede sig i Fornyelsesfonden, som råder over 760 mio. kr. til fremme af den virksomhedsrettede innovation inden for indsatsområderne grønne løsninger, velfærdsløsninger og omstilling i hårdt ramte områder.

For yderligere information kontakt Sanne Schibsbye på ss@hveiti.dk eller tlf 8630 1755/2937 7703 for yderligere info. 

Download
Download pressemeddelelsen

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.