Hveiti

refining life

Miljøministeren forstår det grønne vækstpotentiale i hveiti

Da miljøminister Ida Auken tidligere på året blev præsenteret for hveiti’s bioraffineringskoncept besluttede hun sig for at se nærmere på projektet. I dag besøgte hun hveiti i Grenaa.

Det var den grundlæggende bevidsthed om behovet for en optimal udnyttelse af de globale areal- og vandressourcer, der i første omgang vakte miljøministerens interesse. Hun har stort fokus på den grønne vækstdagsorden og efterspørgslen på sammenhængende løsninger, der tager højde for både de sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer. Mødet kom derfor ikke kun til at handle om hveiti’s produktionskoncept men handlede lige så meget om behovet for at politikerne står fast på deres beslutninger, så erhvervslivet har det nødvendige grundlag for en grøn omstilling, og for at man politisk sikrer gode bæredygtighedskriterier f.eks. når det gælder produktionen af bioethanol.

Bæredygtig vækst handler om at kombinere de sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter.

Det udtalte miljøminister Ida Auken ved besøget hos hveiti.

Recirkulering og udnyttelse af næringsstoffer

Hveiti’s produktionskoncept bygger på kendt teknologi, der er optimeret gennem dansk innovation og energibesparelser. Den kommende produktion på Grenaa Havn er baseret på vinterhvede, men folkene bag projektet ser allerede nu på potentialet i en fremtidig produktion og bioraffinering af brunalger (tang) til foder og brændstof. Der er en klar forventning om, at en produktion af brunalger kan blive et nyt effektivt virkemiddel til reduktion af landbrugets kvælstof- og fosforpåvirkning af de marine arealer. En problematik miljøministeren kender alt for godt i forhold til på den ene side landbrugets udledning af kvælstof og på den anden side opfyldelsen af vandmiljøplanerne. Dermed fik ministeren også et indblik i de mere langsigtede perspektiver i dansk bioraffinering.

For yderligere information kontakt venligst Sanne Schibsbye på ss@hveiti.dk eller 29 37 77 03. Pressefotos kan downloades på hveiti.dk/presse

 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.