Hveiti

refining life

Vidste du at Danmark, gennem sin import af soja, er med til at lægge stort pres på Sydamerikas regnskovsområder?

På grund af den store danske husdyrproduktion importerer Danmark årligt store mængder sojaprotein fra Sydamerika til brug i dyrefoder. I 2010 importerede Danmark 1,65 mio. tons soja fra især Brasilien og Argentina, hvilket betyder at Danmark er med til at ligge pres på Sydamerikas regnskove, som bliver fældet for at gøre plads til sojamarker.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.