Hveiti

refining life

Vidste du at mange traditionelle 1. generationsanlæg ikke overholder kravet om en CO2-reduktionsevne på 35 %?

Dette skyldes dels et højt energiforbrug fra tørringsprocessen, og at energien i processen ikke er basseret på vedvarende energi, men også en ringe udnyttelse af råvaren.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.