Hveiti

refining life
No video? Get the Adobe Flash Plugin

Hvad er bioraffinering?

Bioraffinering er grundlæggende en udnyttelse af biomasse så fuldstændigt og bæredygtigt som muligt.

Det betyder, at man frem for at bruge biomassen i en uforarbejdet form, hvor kun de umiddelbart tilgængelige dele udnyttes, kan raffinere biomassen til flere værdifulde produkter og dermed optimere udnyttelsesgraden.

Biomasse er den fælles betegnelse for al det organiske stof, som dannes ved planternes fotosyntese med solen som energikilde (Energistyrelsen).

Bioraffinering er en intelligent løsning på fremtidens udfordringer, når det gælder fødevarer, foder og energi, fordi man ved en bioraffinering kan få mere ud af de globale areal- og vandressourcer. I princippet kan alle former for biomasse raffineres, men udbytte og fordele varierer fra råvare til råvare.

Bioraffinering foregår typisk på et bioraffinaderi (produktionsanlæg) og er en proces, hvor man ved brug af forskellige teknologier kan separere næringsstofferne.

Hvilke specifikke dele, biomassen består af, varierer meget fra en organisme til en anden, der findes dog groft set de samme tre typer af stoffer i al biomasse: fedtstoffer, kulhydrater og proteiner.

Optimal ressourceudnyttelse

Optimal ressourceudnyttelse ved hjælp af bioraffinering er derfor ikke kun et spørgsmål om proces, men i høj grad et spørgsmål om at se det mest optimale potentiale i de enkelte dele.

Det handler om at kunne se den enkelte biomasses potentialer og begrænsninger. Et udviklingsområde hvor vi i Danmark har gode forudsætninger for globalt at blive førende.

F.eks. kunne man godt forestille sig, at Hveiti udnyttede en del af proteinfraktionen i en biogasproduktion, sådan som det ofte ses i Tyskland. Vores holdning er dog, at proteinfraktionens høje foderværdi gør den for værdifuld til en forgasning. 

Download
Fødevareministeriets rapport om samspillet mellem fødevarer, foder og bioenergi (2008):

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.