Hveiti

refining life

30 % af verdens korn går hvert år til spilde

FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) har lanceret et nyt initiativ under navnet Save Food, som skal hjælpe med at begrænse tabet af fødevarer.

En af FAO’s hovedkonklusioner er at mængden af mad der går til spilde hvert år svarer til mere end halvdelen af verdens årlige kornhøst (2,3 milliarder tons i 2009/2010). Dette sætter kritikken af brug af korn til bioethanol i perspektiv, da biobrændstoffer globalt bruger omkring 8 % af høsten. Der ud over kommer at af den mængde der bliver brugt til bioethanol går ca. 1/3 endda tilbage til fødevare- og fodermarkederne, fordi man ved bioraffinering udnytter alle dele af kornet.

Ovenstående figur viser hvor meget kron der går til spilde, og hvor i fødevarekæden det går til spilde. Mængden af korn der går til spilde hvert år svarer til 763 milliarder æsker pasta. 

Alene de fødevarer som hvert år går til spilde i Europa kunne brødføde 200 millioner mennesker.

Selv hvis blot en fjerdedel af den mad der i dag går tabt eller bliver spildt globalt kunne reddes, ville det være nok til at brødføde 870 millioner sultne mennesker i verden. 

Set i lyset af det globale madspild, spiller biobrændstoffer en relativ lille rolle i forhold til at lægge beslag på arealer til dyrkning af biomasse. Samtidig får man ved en bioraffinering mere ud af de globale arealer, fordi man udnytter alle dele af råvaren. Hvis vi i en fremtid med endnu flere mennesker på jorden skal kunne brødføde alle, er bioraffinering en af løsningerne, og ikke en af forhindringerne. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.