Hveiti

refining life

40 % af vores elforbrug er grønt – bilerne oser videre

Ifølge ny statistik fra Energistyrelsen går det den rigtige vej med den grønne omstilling. På transportområdet står det dog stadig bomstille, skriver Jørgen Steen Nielsen i Information d. 24.09.12.

"Næsten en fjerdedel af Danmarks totale energiforbrug dækkes nu af vind, biomasse og solenergi. I elsektoren er det hele 40 %. Dermed ser det ud til, at kursen holdes mod regeringens vedtagne målsætning om et Danmark fri for fossile brændsler i 2050 og en el- og varmesektor uden kul, olie og gas allerede fra 2035," skriver Jørgen Steen Nielsen.

Resultaterne fremgår af Energistatistik 2011, den netop offentliggjorte årsstatistik fra Energistyrelsen.

Den afslører også, at transportsektoren stadig ikke har formået at nedbringe CO2 udledningen, og har et energiforbrug, der er steget med 23,8 % siden 1990 og stadig baserer sig helt på fossil energi.

Fremskridtene mod en grøn omstilling af den danske energiforsyning skal ses på bagrund af et meget lunt år i 2011, hvilket energiforbruget, ligesom den økonomiske krise med blot 0,8 % vækst i BNP lagde mindre pres på energiproduktionen.

Biomasse til energiproduktion

Sidste år producerede danske vindmøller 25 % mere el end året før og nåede dermed op på at dække godt 28 % af den danske elforsyning.

Trods væksten i vindmøllekapacitet og produktion er det stadig summen af energikilder baseret på biomasse – halm, flis, træpiller, brænde, affald m.m. – der fylder mest i den grønne del af energiforsyningen. Biomassen leverede således mere end dobbelt så meget til energiproduktionen sidste år som vindkraften, primært til varmesektoren.

»Aldrig har fjernvarmen været så grøn som nu: 52,1 % af fjernvarmen er nemlig baseret på grøn energi. Vi kan se, at det nytter noget at tænke grønt,« siger Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme, til Information.

Trafikforurening steget 20 %

Opgjort efter EU’s beregningsmetode sikrede de vedvarende energikilder tilsammen 23,6 % af det danske energiforbrug samt 40,7 % af elforbruget.

Til gengæld faldt kulforbruget i 2011 med 17 % og er nu omtrent halveret siden 1990. Også olie- og gasforbruget er ifølge Energistyrelsen faldende. Skiftet mod vedvarende energi kan aflæses på de danske CO2-udledninger. Takket være kombinationen af grøn omstilling og et varmt år var de faktiske CO2-udledninger i 2011 10,6 % mindre end året før og 16,8 % mindre end i 1990, det basisår der bruges i EU og Kyoto-aftalens CO2-regnskab.

Det eneste sted, hvor der stort set ingen fremskridt kan noteres, er i transportsektoren.

»I forhold til 1990 er CO2-emissioner fra transport vokset 20,0 %,« oplyser Energistyrelsen.

Fra 2010 til 2011 er der sket et næsten umærkeligt fald i transportsektorens udledninger på én %.

Klima-, og energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard (R) skal i efteråret finde flertal for en klimaplan, som sikrer, at bl.a. transport og landbrugssektoren leverer de CO2-reduktioner, der skal til for, at Danmark kan leve op til sit mål om 40 % CO2-reduktion i 2020.

Læs hele artiklen på information.dk.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.