Hveiti

refining life

Analyse: ingen direkte sammenhæng mellem biobrændstof og stigende fødevarepriser

ABF Economics har udgivet en detaljeret analyse som viser at der ingen direkte sammenhæng er mellem det amerikanske biobrændstofmandat (Renewable Fuel Standard - RFS), og den samlede stigning i fødevarepriserne, skriver Biofuelsjorunal.com, 13. juni.

Analysen har specifikt undersøgt forholdet mellem RFS og de seneste ændringer i forbrugerpriserne på fødevarer.

"Konkret omfatter undersøgelsen forholdet mellem kornpriserne og forbrugspriserne på fødevarer, de faktorer der påvirker kornpriserne, den rolle som de store industrier spiller i fastsættelsen af fødevarepriserne, og betydningen af komponenter såsom landbrugsråvarer og energi på fødevarepriserne."

Bob Dinneen, President og CEO for Renewable Fuels Association, udtaler: "Dagens ABF Economics analyse giver endeligt bevis for, at ethanol og RFS ikke styrer fødevarepriserne.

Denne rapport burde ende mad vs. brændstof debatten for altid.

RFS er en yderst effektiv national energipolitik, der har revitaliseret landbosamfund, skabt arbejdspladser, sænket udledningen af drivhusgasser, og reduceret vores carbon footprint.

John Urbanchuk, forfatter til den nye ABF Economics analyse konstaterer bl.a.:

  • RFS har bidraget til produktionen af vigtige biprodukter fra ethanol-industrien. Konkret har Distillers Dried Grains (DDGS) bidraget positivt til at nedbringe foderomkostningerne til husdyr, mejeri og fjerkræproducenter. Højere ethanol output som følge af RFS har ført til øget produktion af DDGS. Fordi DDGS har en positiv substitution sats i forhold til majs og sojaskrå, har disse højere produktionsniveauer gjort, at den samlede tilgængelighed af foder til kvæg og fjerkræ-producenter er steget med 21 % i forhold til foderbrug af majs alene.

  • Ethanolindustrien er en vigtig kilde til at fange kuldioxid, som anvendes i forarbejdning af fødevarer, køle-og emballage for at forbedre kvaliteten af forarbejdede fødevarer og forbedre avancer for processorer.

ABF Economics analyse kommer i hælene på en nylig undersøgelse fra Verdensbanken, der slog fast at oliepriser var den hyppigste årsag til øgede fødevarepriser.

Verdensbanken undersøgelsen slår fast at, "de fleste af prisstigningerne kan forklares ved råoliepriser (mere end 50 %), efterfulgt af lager-til-brug nøgletal og valutakursudviklingen, som anslås til omkring 15 % hver. Råolieprisen betød mest under den seneste højkonjunktur, fordi de oplevede den største stigning. "

Rapporten går videre til at undersøge den meget granskede 2008 Verdensbanks rapport af Don Mitchell, og konkluderer at Mitchell overvurderet effekten af biobrændstoffer på fødevarepriserne.

Dinneen kommenterer at, "mens ABF Economics rapporten viser, at ethanol og RFS ikke påvirker fødevarepriserne, så gør den seneste rapport fra Verdensbanken det klart, hvad gjorde - nemlig olie!"

"Det giver mening, da energi påvirker alle facetter af fødevareproduktionen, transport og opbevaring. Ethanol og RFS er den eneste rationelle måde til at beskytte vores mad og brændstof dollar."

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.