Hveiti

refining life

Danskerne skal køre på hvede

hveiti a/s skal i fremtiden bruge 10 % af den danske hvede til produktion af brændstof, foder og fibre, skriver Lars Attrup i Jyllands-Posten den 19. marts 2012.

”Anlægget roses for på én at producere grøn energi og reducere Danmarks udskældte import af sojabønner fra Sydamerika,” skriver Lars Attrup.

Bioraffinaderiets relative store forbrug af hvede vil ikke medføre mangel på foder eller fødevarer. Fordelen ved bioraffinering er netop at man deler og forarbejder hvedekernen, så man sikre at den samlede mængde af næringsstoffer i kernen udnyttes langt bedre end ved traditionelt brug. 

Dansk vinterhvede bliver pga. det høje stivelsesindhold i dag ikke brugt til fødevarer, men primært til dyrefoder. 

”Når landmændene fodrer grisene med almindelig hvede, kan dyrene kun optage en mindre del af proteinet i kernen, og fibrene i kornet ryger direkte igennem dyret,” forklarer Svend Brandstrup, adm. direktør for bioraffinaderiet hveiti a/s. Gennem en bioraffinering af vinterhvede opnår man, ud over bioethanolproduktet, også et proteinprodukt. Forarbejdningen af dette produkt gør at protein bliver mere tilgængeligt, så grisen derved bedre kan optage det.

Både i pose og sæk

Ifølge professor Claus Felby fra Københavns Universitet viser undersøgelser at man kan producere bioethanol på eksempelvis dansk vinterhvede uden at udvide landbrugsarealet. Dette skyldes at processen i bioraffinaderiet sikre en bedre udnyttelse af næringsstofferne i hveden. 

Claus Felby forklarer; ”når vi bruger dansk hvede til ethanolproduktion, får vi samtidig et foderprodukt med et meget højt proteinindhold. Det erstatter importerede varer. På bundlinjen er effekten på globalt plan et uændret arealforbrug til foder og fødevarer, og oven i dette får vi produktionen af ethanol. Hvis vi griber det intelligent an, kan vi altså få både i pose og sæk.”

Produkter

Anlægget til 1,7 mia. kr. vil årligt forarbejde 530.000 tons vinterhvede og producere:

  • 200 mio. liter bioethanol med en CO2 reduktionsværdi på 70 %. Bioethanolen kan erstatte 10 % af det danske benzinforbrug;
  • 115.000 tons protein som kan erstatte en del af Danmarks sojaimport fra Sydamerika og; 
  • 45.000 tons fibre til som kan anvendes til f.eks. brød og morgenmadsprodukter.

Svend Brandstrup, fortæller: ”Produktionsomkostningerne svinger naturligvis med kornprisen, men vil generelt være fire kr. pr. liter. Vi kan altså sælge vores vare til en pris, der er tæt på benzinprisen, og vi vil derfor være uafhængige af statsstøtte.”

Kilde: Attrup, Lars: Danskerne skal køre på hvede. Jyllands-Posten, 19.03.2012.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.