Hveiti

refining life

Debatindlæg: Hvor svært kan det være?

Læs debatindlægget hvori projektleder i Hveiti, Ove Lund, kommer med en løsning til hvordan Danmark kan nå sit CO2-reduktionsmål. Debatindlægget blev bragt i Jyllands-Posten søndag den 12. maj 2013.

Danmark har sat sig det mål, at CO2 udslippet i 2020 skal være reduceret med 40 % i forhold til udslippet i 1990. I foråret 2012 blev der indgået en bred energipolitisk aftale, der sikrer de første 34 %, og en ny klimalov skal finde de sidste 6 %, eller omkring 3 millioner tons CO2 pr. år - primært fra landbruget og transportbranchen, altså bønder og biler.

Klima- og energiminister Martin Lidegaard har proklameret, at den nye klimalov skal sætte en streg under, at Danmark er et foregangsland når det kommer til klimaet - vi skal bære den ”grønne førertrøje” blandt verdens lande.

En glimrende vision, så lad os komme i arbejdstøjet, fordi det kan gøres uden at det koster samfundet noget, og samtidig giver arbejdspladser og indtægter til staten.

Helt konkret kunne man foreslå, at der satses mere på 1. generations bioraffinering. En proces der ud af biomasse (hvede, majs, sukkerroer) udvikler brændstof, fibre til fødevarer og proteinfoder til de danske husdyr. En unik proces der uden affaldsstoffer erstatter fossile brændstoffer til vore køretøjer, og erstatter import af klimabelastende sojaproteiner fra Sydamerika til vore husdyr, og dermed reducerer klimabelastningen fra både landbrug og transport. 

En anden gevinst er, at vi får et højere udbytte fra hver ha. vi dyrker, fordi vi udnytter afgrøden bedre. 

Veldokumenteret faktum

Så en forøget iblanding af bioethanol i vores biler, og fodring af vore husdyr med lokalt fremstillet protein, vil hjælpe transportbranchen og landbruget med at opfylde de sidste 6-7 % af CO2 reduktionsmålet via den kommende klimalov. Som en særlig bonus vil raffinaderiprocessen skabe arbejdspladser, hård valuta og flere penge i diverse offentlige kasser. Og hvad har Danmark brug for - jeg behøver vist ikke at svare!

Igen, det lyder for godt til at være sandt, men det er et veldokumenteret faktum. Og dette til trods mangler vi opbakning og visioner - nå nej, visionerne er der, men vi mangler opbakning, så de kan føres ud i livet.

Så lad os komme i gang, og lad os få den politiske opbakning og nogle positive signaler! Hvor svært kan det være?

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.