Hveiti

refining life

Debatindlæg: Realisme eller øko-romantik

”Realisme eller øko-romantik” - den 22. april kunne man i Jyllands-Posten læse dette debatindlæg af kommunikationsansvarlig i Hveiti, Trine Gram Nielsen, som sætter spørgsmålstegn ved de modstridende politiske holdninger til brug af landbrugsjord.

Debatindlæg:

Hvor er det befriende at læse indlægget af Marie-Louise Thøgersen den 15. april i JP. Indlægget handler både om energi, miljø og landbrugspolitik, og udstiller hvordan politiske oplæg, beslutninger og holdninger er i direkte modstrid.

EU-Kommissionen kom i oktober 2012 med et forslag om ændring af Direktivet for Vedvarende Energi, som går ud på, at man vil mindske iblanding af 1. generations biobrændstof i benzin til 5 %, for at sikre at det ikke går ud over fødevareproduktionen. 

Økologi contra biobrændstof

Udbyttet fra en økologisk hvedemark er kun halvt så stort som det fra en konventionel hvedemark. Derfor, hvis man mener, at det ikke er forsvarligt at bruge europæisk dyrket hvede til produktion af bl.a. bioethanol - en produktion som samlet lægger beslag på 1,4 mio. ha i EU - så burde man måske også se på de 10 mio. ha, som europæisk økologisk landbrug lægger beslag på.  

Større udnyttelse af afgrøderne gennem bioraffinering

Et andet paradoks opstår idet man politisk kun ser på det areal afgrøderne til biobrændstoffer beslaglægger, og ikke på det areal som de andre produkter fra bioraffineringen frigiver til anden fødevareproduktion. 

Gennem en bioraffinering af f.eks. foderhvede får man ikke kun bioethanol, man får også fibre til fødevarer, samt et værdifuldt proteinprodukt, som kan erstatte en del af de 1,5 mio. tons sojaprotein der årligt importeres til den danske husdyrproduktion. En sojaimport, som ifølge en ny rapport bestilt af Fødevareministeriet, koster regnskov, belaster CO2-udledningen og gør at dyre- og plantearter tabes.

Politisk øko-forvirring

Den politiske favorisering af bioethanol fra restprodukter som halm, er i direkte konflikt med omlægningen til økologi. Økologiske landmænd har ikke halm til salg til energiformål - det skal nedmuldes som gødningsreserve til næste års afgrøder. Politikerne ønsker at fremstå med en global samvittighed for både klima, energi og fødevareproduktion, mens de negligerer fakta om at økologisk drift er dårligere for klimaet fordi at udbytterne er mindre og giver dyrere fødevarer. 

Marie-Louise Thøgersen mener at det enten drejer sig om faglig uvidenhed eller populisme. Jeg mener det drejer sig om begge dele. Bioraffinering handler om at få mest muligt ud af råvaren, men er blevet gjort til skurken i et politisk spil, mens økologi er gjort til den politiske gode samvittighed.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.