Hveiti

refining life

Ekspert i afgrøder: Foder medvirker til klimaændringer

Det er afgørende at undersøge alternative proteinkilder til anvendelse i foder til husdyr, hvis vi skal reducere landbrugets miljøbelastning og forbedre rentabiliteten for primærproducenter, skriver farminuk.com, 18.03.13.

Det Europæiske landbrugs afhængighed af importeret protein til brug i husdyrfoder er miljømæssigt skadeligt, foruden også at være dyr.

EU importerer ca. 30 millioner tons sojaskrå (SBM) eller tilsvarende protein hvert år.

Sojaskrå er en billig og robust afgrøde, som ofte dyrkes i områder af verden, hvor det fører til rydning af arealer med store kulstoflagere, som f.eks. regnskove. Disse skadelige ændringer i arealanvendelsen er uholdbare, fordi det ødelægger værdifulde naturlige omgivelser og frigiver enorme mængder af naturligt afsondret kulstof til atmosfæren, hvilket bidrager til klimaændringer.

Efterspørgslen efter SBM er stigende, hvilket primært er drevet af husdyrproduktioner i hurtigt voksende økonomier - Kina og Indien i særdeleshed.

I Europa har effekten af stigende SBM priser haft direkte indflydelse på dyrenes foderomkostninger.

Intensiveret forskning i alternative proteinkilder

I de sidste to-tre år er forskningen i alternative proteinkilder steget betydeligt, og her er der bl.a. stor fokus på de muligheder der eksisterer i den voksende biobrændstofindustri. 

Proteinproduktet som er et naturligt biprodukt i produktionen af biobrændstof kan meget vel være den næste store kilde til høj-kvalitets proteintilskud. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.