Hveiti

refining life

Energi- og Olieforum: Danskerne ønsker grøn transport, der virker

Danskerne siger ja tak til grøn transport, men vælger i praksis ud fra økonomi og driftssikkerhed. Det gør de, fordi de fleste er dybt afhængige af en pålidelig bil i hverdagen, skriver direktør Peter Stigsgaard på Energi- og Olieforums hjemmeside.

Ifølge direktør i Energi- og Olieforum, Peter Stigsgaard, er det afgørende ikke kun at se på danskerne holdninger til grøn transport, men også at se på deres vaner. 

En undersøgelse over danskernes bilvaner foretaget af analysebureauet Wilke viste, at ikke mindre end 72 % af danskerne svarede ja til, at transportsektoren bør være mere miljøvenlig. Undersøgelsen gik dog et spadestik dybere, og så ikke kun på holdninger, men også på adfærd.

Her vidste det sig, at nok vil danskerne gerne køre grønt, men de vælger i virkeligheden bil ud fra andre hensyn. Det store flertal af danskere er nemlig dybt afhængige af at have en pålidelig og driftsøkonomisk bil. Så driftssikkerhed, økonomi og visheden om hver dag at kunne komme sikkert fra A til B er danskernes vigtigste prioriteter.

Nødvendigt med biobrændstof

På transportens område er den grundlæggende udfordring, hvordan vi gør transporten mere grøn, samtidig med at vi fastholder mobiliteten. De to udfordringer er lige vigtige og skal løses i sammenhæng, skriver Peter Stigsgaard. 

I Danmark er transportens CO2 udledning er faldet med 15 % siden 2007, selvom vi kører ligeså meget i bil. Udviklingen skyldes effektiviseringer og biobrændstoffer.

Det Internationale Energiagentur (IEA) peger i sin World Energy Outlook 2013 på, at diesel og benzin fortsat vil være de dominerende energiformer i transporten i de kommende årtier. Biobrændstoffer vil være det væsentligste alternativ, mens gas og især el kommer til at spille en mindre rolle.

Derfor skal der presses på for fortsatte effektiviseringer af de eksisterende teknologier, og vi skal være åbne overfor at indføre nye teknologier i takt med de bliver modne og konkurrencedygtige. Indtil videre har biobrændstofferne været et strålende eksempel herpå, udtaler Peter Stigsgaard.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.