Hveiti

refining life

EU-Kommissionen afviser at ville begrænse brugen af 1.G biobrændstoffer

EU-Kommissionen har ikke planer om at "lægge loft over produktionen og forbruget" af første generations biobrændstoffer i dens revision af sine biobrændstof-politikker, skriver Guilherme Kfouri på platts.com 20/11 2012.

EU-Kommissionen har ikke planer om at "lægge loft over produktionen og forbruget" af første generation biobrændstoffer i dens revision af sine biobrændstof-politikker, men den vil "begrænse incitamenterne" for deres produktion, siger Hans van Steen fra EU-Kommissionens Generaldirektorat for Energi.

"Vi foreslår ikke at begrænse produktion eller forbrug af afgrøde-baserede biobrændstoffer. Vi foreslår at lægge låg på incitamenter. Der er en forskel," van Steen sagde på en industri begivenhed i London.

"Er medlemsstaterne nødt til at skalere ned på deres forbrug? Nej. Men hvis forbruget går ud over vores mål, vil det ikke tælle med i det samlede EU-mandatet," sagde han.

Der er dog stadig en række grunde til, at medlemslandene kunne vælge at øge forbruget af biobrændstoffer. For eksempel skaber de stigende priser på fossile brændsler et økonomisk incitament for at øge forbruget af biobrændstoffer.

Hans van Steen’s kommentarer kom i kølvandet på et forslag fra EU-Kommissionens som kom i oktober, og som vil reducere brugen af første generations biobrændstoffer til 5 % af al energi, der anvendes i transport i 2020. Den oprindelige målsætning i 2009 gav mulighed for en 10 % udnyttelse af første generations biobrændstoffer.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.