Hveiti

refining life

EU-Parlamentet vedtager nye regler for biobrændstof

Europa-Parlamentet stemte onsdag den 11. september om en ændring af Direktivet for Vedvarende Energi, og dermed om biobrændstoffers fremtidige rolle i bestræbelserne på at mindske CO2 udledningen fra transportsektoren.

Både Energi- og Miljøudvalget have indstillet deres forslag og afstemningen endte med vedtagelsen af følgende:

  • Et loft på 1. generations biobrændstof på 6 %.

  • Inden for loftet på 6 % er der indført et iblandingskrav for bioethanol på 7,5 %. Det separate mål for bioethanol betyder, at Parlamentet nu officielt anerkender at 1. generation bioethanol er et bæredygtigt alternativ til benzin, og dermed også at der er forskel på bioethanol og biodiesel.

  • Et minimumskrav om en iblanding på 2,5 % 2. generations biobrændstof i transportsektoren i 2020.

  • At der fra 2020 skal medregnes faktorer for indirekte arealanvendelse (ILUC). Dette betyder, at produktioner med en lav CO2-reduktionsevne enten bliver tvunget ud af markedet eller til at foretage investeringer for at gøre deres produktionssystemer mere miljøvenlige. 

Næste skridt er at forslaget skal behandles og endeligt godkendes i EU’s Ministerråd.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.