Hveiti

refining life

EU Råd udarbejder retningslinjer for det 7. miljøhandlingsprogram

Det danske formandskab giver de 27 medlemslande seks måneder til at vedtage retningslinjer for Europa-Kommissionens udarbejdelse af det syvende miljøhandlingsprogram, skriver Anne Eckstein på www.europolitics.info, 3. januar 2012.

Ved at vedtage nye retningslinjer for det 7. miljøhandlingsprogram, definerer de 27 medlemslande i EU miljøpolitikken for de næste ti år. Medlemsstaterne og Europa-Parlamentet insisterer på at gøre det. Miljø-kommissær Janez Potocnik, der var tilbageholdende over for forslaget i starten af sit mandat, har gradvist varmet på for forslaget. Dog har han ikke rigtig noget valg, da det 6. miljøprogram udløber ved udgangen af 2012. Danmark har således logisk placeret dette spørgsmål øverst på sin liste af prioriteter, sammen med debatten om den fremtidige tildeling til LIFE, vedtagelse af Unionens fælles holdning til RIO +20 globale konference om bæredygtig udvikling (juni 2012) og opfølgning på klimakonferencen i Durban.

Grøn vækst

Det danske EU-formandskab tror på grøn vækst og vil sørge for at indsatsen passer ind i denne generelle ramme, navnlig ved at give højeste prioritet til Rådets vedtagelse i juni 2012 af retningslinjer (i form af konklusionerne) som skal gøre det klart for Kommissionen, hvad de 27 medlemslande ønsker at se indgå i det 7. miljøhandlingsprogram. Det nye program bør være en håndbog for EU-miljøpolitik på linje med Europas 2020-strategi. Grøn vækst vil nemlig højst sandsynligt blive et af de vigtigste emner behandlet på det uformelle møde for miljøministre i Horsens den 18-19 april, efterfulgt af et uformelt møde mellem energiministrene den næste dag.

Internationale relationer

Det danske formandskab vil også være nødt til at forberede to store internationale møder. Den første er FN’s konference om bæredygtig udvikling (RIO +20 - 20-22 juni 2012).  

Den anden international begivenhed er ikke mindre vigtig. Den 11. konference for parterne i FN’s konvention om biologisk mangfoldighed og biosikkerhed vil blive afholdt fra den 8.-19. oktober 2012 i Hyderabad (Indien).  

Klimaændringer

I det store og hele opnåede EU sine mål på COP17 i Durban, så formandskabet bør være i stand til at håndtere klimaspørgsmålet forholdsvis roligt, mens de dog må forblive vagtsomme, da emnet er meget følsomt som følge af den økonomiske krise.  

Bortset fra opfølgning og analyse af Durban-konferencens resultater, vil formandskabet gerne åbne for debat om udkastet til en forordning om overvågning af drivhusgasemissionerne, der blev forelagt den 23. november, og i videst muligt omfang fremme en række dokumenter, annoncerede af Kommissionen. Disse omfatter: en kommunikations-og / eller udkast til forordning om regnskabssystemet for arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF). Kommissionen bør være i stand til at færdiggøre sit forslag nu, da en aftale er indgået i Durban; et forslag om at inkludere søtransport i emission-reduktionsindsatsen (i lyset af problemerne på internationalt plan på at inddrage luftfarten, kan Kommissionen kigge efter en anden indstilling end ren og enkel optagelse i EU emissionshandelsordning), og et lovforslag om bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer og deres indvirkning på arealanvendelsen.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.