Hveiti

refining life

Fokus på landbrug og transport i ny klimaplan

Energisektoren har bidraget væsentligt, så det er især transport og landbrug, der skal holde for i ny klimaplan, skriver Jesper Vangkilde og Michael Rothenborg i Politiken den 6/8.

Transportsektoren og landbruget har hidtil været friholdt fra regeringens bestræbelser på at nedbringe CO2-udslippet markant frem mod 2020. Men det kommer til at ændre sig med den klimaplan, som klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) har på trapperne.

Alle sektorer skal i spil og det betyder at fokus nu især rettes mod transport og landbrug.

"Transportsektoren står for en fjerdedel af vores udledning. Så det er svært at nå vores ambitioner uden at tage initiativer på det område," siger ministeren til Politiken.

Han erkender dog samtidig, at transportsektoren er meget svær, og derfor er det heller ikke i transportsektoren, der bliver taget mest indtil 2020. Men det er vigtigt at komme i gang," siger Martin Lidegaard.

Fakta om Klimaplanen:

  • Regeringens klimaplan var bebudet til efteråret 2012, men lanceres først 14. august 2013.
  • Den består primært af 80 CO2-reducerende initiativer, der skal danne grundlag for de kommende forhandlinger.
  • Energiforliget fra marts 2012 gav 34 % reduktion i 2020 ift. 1990, men Danmark har forpligtet sig til 40 %, og der er også opstået tvivl om flere virkemidlers effektivitet. Klimaplanen skal sikre, at vi når de 40 %.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.