Hveiti

refining life

JP: Milliardprojekt er truet af politisk kursskifte

Negative signaler fra regeringen skræmmer investorerne væk fra et milliardprojekt i Grenaa. Projektet skulle skabe 500 job, skriver journalist Lars Attrup om Hveiti i Jyllands-Posten i dag.

Etableringen af et bioraffinaderi på Grenaa Havn, er et projekt til 1,6 mia. kr.,  og derfor er det en forudsætning, at andre danske eller udenlandske investorer leverer egenkapital og viden til projektet.

Men realiteten er lige nu at, at mulige investorer bliver skræmt væk af særdeles negative signaler fra den danske regering,” skriver Lars Attrup.

Regeringen og flere NGO’er har unuanceret besluttet at alle biobrændstoffer fremstillet af såkaldte fødevarer er skadelige.

Det gode smides væk med det dårlige

Professor i biomasse, Claus Felby, nikker genkendende til dette billede og udtaler til JP:

Desværre er alle nuancerne gået tabt i den politiske proces, og derfor er man i fuld gang med at smide barnet ud med badevandet.

Han understreger at der er et problem med biodiesels bæredygtighed, men at det til gengæld er veldokumenteret at bioethanol produceret på f.eks. majs eller hvede har en god miljøprofil, og udtaler at netop anlægget i Grenaa er et eksempel på en ethanolproduktion, der gavner miljøet.

”Pointen er, at biproduktet fra fremstillingen af bioethanol i Grenaa er en meget stor produktion af proteinfoder. Det kan erstatte en del af al den soja, landbruget i dag importerer fra Sydamerika,” udtaler Claus Felby til JP.

Greenpeace udtaler til JP at de helst så at man kiggede individuelt på enhver produktion af biobrændstof og gav disse en individuel miljøvurdering, som sikrede at de ikke-bæredygtige blev presset ud. 

Vi håber stadig, at EU vil indføre sådan en fleksibel, individuel miljøvurdering, som belønner de miljøvenlige teknologier og presser forurenerne ud af markedet. Det er idealet, men vi erkender, at de politiske realiteter lige nu peger i en anden retning,” udtaler kampagnemedarbejder Dan Belusa fra Greenpeace.

Det ser dog ud til at kunne tage en årrække før de enkelte produktionsformers reelle miljøeffekt begynder at tælle i medlemslandenes klimaregnskab, og derfor ser Greenpeace sig nødsaget til at støtte regeringens ønske om at begrænse brugen af alle biobrændstoffer – gode som dårlige.

Læs hele artiklen i Jyllands-Posten, 29. maj 2013. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.