Hveiti

refining life

Læserbrev: Bioenergi – bæredygtig dansk styrke

Debatten om bioenergi bliver ofte vinklet til at handle om, at den vestlige verden fylder fødevarer i tankene på deres biler, mens folk andre steder i verden sulter, skriver Klimaministeren og Hveiti’s adm. direktør i fælles læserbrev i Jyllands-Posten.

Men det er et forkert billede af den danske bioenergibranche, som har udviklet en række af de mest effektive og bæredygtige bioenergiteknologier på verdensplan og er samtidig langt fremme i udviklingen af endnu bedre løsninger, skriver Martin Lidegaard, Klima-, Energi-, og Bygningsminister og Svend Brandstrup, adm. direktør i Hveiti A/S, i et læserbrev i Jyllands-Posten den 4. november.

Danmark er i færd med en omstilling mod et samfund, der er uafhængig af fossile brændsler. Her er der brug for den danske bioenergiteknologi. For biomasse og organisk affald kommer til at levere en tredjedel af vores energi, og det er samtidig en vigtig forudsætning for at skabe et stabilt energisystem.

Når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser, er det biomassen, der skal levere grøn el og varme.

Den øgede efterspørgsel efter biomasse medfører desværre også en højere risiko for, at der bliver produceret biomasse, der ikke er bæredygtig. EU har udviklet bæredygtighedskriterier for biodiesel og ethanol, men regeringen og bioenergibranchen ønsker også at sikre en bæredygtig produktion af biomasse i skov- og landbrug. Ligegyldigt, om den skal bruges til foder, fødevarer, materialer eller energi.

Danmark i styrkeposition

Danmark har udviklet en styrkeposition inden for biomassebaseret kraftvarme, og her kan Danmark derfor i dag levere unikke teknologiske løsninger. Denne styrkeposition er et resultat af dygtige danske virksomheder og en offensiv indsats fra den danske stat i form af støtte til forskning, udvikling og demonstration.

Det kan vise sig at blive værdifuldt i takt med, at andre lande efterspørger teknologier, der effektivt kan levere miljøvenlig elektricitet og varme fra biomasse som træ, affald og halm.

Der er også gode muligheder for at udvikle nye danske styrkepositioner inden for biomasse.

I dag benyttes råolie til at producere størstedelen af de produkter, vi omgiver os med til daglig, men med de stigende priser på fossile råvarer og det øgede fokus på at reducere CO2-udslippet, er der brug for at finde alternative muligheder.

Her kan bioenergien spille en vigtig rolle, fordi den fremover vil kunne erstatte råoliens rolle i plastproduktion. Det betyder, at bioenergi udover at benyttes til energiformål også kan anvendes til at producere plastmaterialer, kemikalier, fødevareingredienser og byggemateriale

Af: Klima-, Energi-, og Bygningsminister, Martin Lidegaard og

Adm. direktør i Hveiti A/S, Svend Brandstrup.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.