Hveiti

refining life

Landbruget kan blive endnu ”grønnere”

Mandag den 8. oktober kunne man i Jyllands-Posten læse Svend Brandstrups læserbrev – Landbruget kan blive endnu ”grønnere.” Læserbrevet var et svar på en kronik af Fødevareministeren og formanden for Landbrug & Fødevarer.

Den 30/9 kunne man i Jyllands-Posten læse debatindlægget ”Et grønt fødevareerhverv i vækst” af Fødevareminister Mette Gjerskov og Formand for Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen. Indlægget omhandlede hvordan man kan skabe nye arbejdspladser i det danske fødevareerhverv, fordi der i Kina, Rusland og Indiens voksende middelklasse er en stigende efterspørgsel på især kød og mælk.  

Dette indlæg som kan læses på jp.dk, har Svend Brandstrup Hansen, Adm. direktør i hveiti a/s, svaret på med følgende læserbrev som blev bragt i Jyllands-Posten den 8/10:

Dansk landbrug skal skabe arbejdspladser og eksport ved salg af kød og mælkeprodukter til den voksende middelklasse i bl.a. Indien, Kina og Rusland. Her er fødevareministeren og landbrugets førstemand enige ifølge JP søndag d. 30. september.  

Denne stigende middelklasse og deres ønske om at spise mere kød medfører internationale prisstigninger på især protein- og stivelsesprodukter (fra soja, majs og korn). Dette års dårlige majshøst i USA har igen sat fokus på råvarepriser og sultproblemer i udviklingslandene. Så spørgsmålet er vel, hvordan vi kan forsvare at producere flere forædlede fødevarer, når efterspørgslen på foder til dyrene skaber højere priser på korn, majs og sojaprotein. I dansk landbrug har man i flere år sagt, at vi er en del af løsningen, når vi taler om at løse verdens miljø- og resurseproblemer. På den samme måde kan landbruget også blive en væsentlig del af løsningen for Danmarks behov for mere produktion og eksport.  

I indlægget står der, at vi skal ”befri os af den gammeldags måde at regulere produktion på,”. Der burde i samme sætning stå, at vi skal befri os for den gammeldags måde at tænke produktion på, hvor det ensidige fokus på produkterne traditionelt har medført et unødvendigt resursespild og indirekte negative konsekvenser. Der er efterhånden bred enighed om, at de begrænsede resurser er en af de største globale udforinger og at en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig vækst er vejen frem. Skal vi skabe en bæredygtig dansk produktion, er vi derfor nødt til at forholde os til de globale konsekvenser.  

Lige nu er størstedelen af det protein, som landmændene bruger i deres foder, sojaprotein importeret fra Sydamerika. Men faktisk har vi i Danmark rig mulighed for at producere vegetabilske proteiner ved bioraffinering af en traditionel dansk afgrøde, vinterhvede. Danmark eksporterer årligt ca. 1½ mio. tons uforarbejdet korn, der benyttes til industri- og foderformål. Ved at skille den ad i en bioraffineringsproces kan vi beholde protein og fiber delen af kernen, stivelsen kan vi lave til bioethanol som vi jo i dag importerer. Så er det ikke kun kød og mælkeprodukter der bidrager via dansk produktion og forarbejdning, så er det også den kornmængde, vi ellers eksporterer.  

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.