Hveiti

refining life

Landbrugsavisen sætter fokus på biprodukter i produktionen af biobrændstoffer

Biprodukter fra produktionen af energi kommer ifølge DLG til at spille en afgørende rolle i fodring af køer, skriver Torben Worsøe i Landbrugsavisen den 7. september 2012.

Biprodukterne fra energiproduktionen kommer i 2020, når 10 % af transportsektorens energiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder, til at spille en vigtig rolle for fodring af køer, forudser Siem Müskens, produktchef i DLG.

For at dette kan lade sig gøre, kræver det dog at biprodukterne fra produktionen af bioethanol og biodiesel bliver mere ensartede, samt at forsyningssikkerheden øges.

Europæisk produktion

Det har stor betydning for dansk landbrug at Europas største fabrik til fremstilling af bioethanol bliver placeret i Rotterdam, da det ud over ethanolproduktet betyder at der årligt vil blive produceret 450.000 tons kornbærme. 

Udfordringer

Der er dog stadig udfordringer for brug af kornbærme i kvægfoder. Disse hænger sammen med de mange forskellige udbydere, et for dårlig kendskab til kornbærme, samt at kvaliteten af produktet ofte er svingende idet der bruges mange forskellige kornsorter til fremstilling af ethanolen. 

”Producenterne mangler fokus på, hvilken betydning kvaliteten af biprodukterne her,” udtaler Siem Müskens.

hveiti – fokus på co-produkter

Hos hveiti bygger produktionskonceptet på erkendelsen af at vi i fremtiden er nødt til at fokusere på en større ressourceudnyttelse i alt hvad vi foretager os. 

Idémanden bag hveiti – Svend Brandstrup Hansen – er tidligere landmand med erfaring i landbrugsudvikling i bl.a. Asien og Afrika, og har derfor fra projektets start haft fuld fokus på den værdi co-produkterne i produktionen af bioethanol har. 

Det er bl.a. grunden til at hveiti altid bruger den samme råvare - vinterhvede - i processen, fordi man på den måde sikrer at proteinproduktet (PDGS) til brug i dyrefoder altid har den samme høje kvalitet.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.