Hveiti

refining life

Luftfartsindustrien presser på for biobrændstofstøtte

Under pres for at reducere kulstofemissioner, opfordrer luftfartsindustrien politikere til at støtte udviklingen af biobrændstoffer til fly på samme måde som de har gjort med vejtransport, skriver EurActive.com, den 10. juli 2012.

Biobrændstoffer blev godkendt til luftfartsbrug i juni 2011, så længe de blandes med traditionel jet brændstof. Deres anvendelse forbliver dog stadig en nyhed på grund af det begrænsede udbud og de høje omkostninger.

Industriens embedsmænd opfordrer regeringer til at hjælpe med at skabe større forsyninger, på samme måde som lovgivning i EU og USA har skabt et blomstrende marked for biobrændstoffer til biler og lastbiler. Luftfartsbranchen har oplyst at bæredygtige brændstoffer - når de kombineres med aerodynamisk design, effektive motorer og en forbedret håndtering af lufttrafikken - vil reducere emissionerne selvom passagertrafikken vokser, EurActive skriver.

Tony Tyler, generaldirektør for International Air Transport Association, udtaler at biobrændstoffer vil kunne reducere industriens CO2 udledning med op til 80 % i de kommende årtier.

Der er allerede fløjet mere end 1.500 kommercielle flyvninger på biobrændstof, men for at øge udnyttelsen er omkostningerne nødt til at komme ned og levering nødt til at stige. Det vil kun ske hvis regeringer fastsætter en politik på de risikobetonede investeringer, herunder en fastsætning af globale standarder. "

Air Transport Action Group (ATAG) rapporter, at biobrændstoffer forventes at udgøre mindre end 1 % af branchens brændstof i år, stigende til 30 % inden 2030 og 50 % i 2040. Den Geneve-baserede industriorganisation, som fremmer miljømæssig bæredygtighed, har opfordret regeringer til at støtte forskning, planteudvikling og raffineringskapacitet for at nå disse mål.

Kilde: EurActive.com

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.



Følg Hveiti på facebook.