Hveiti

refining life

Ny FN-rapport om co-produkter fra biobrændstofproduktionen

FN’s Fødevarer- og Landbrugsorganisation (FAO) har udgivet en rapport som samler, diskuterer og opsummerer den nyeste viden inden for brugen af co-produkter fra biobrændstofindustrien til foder i husdyrproduktion.

Rapporten ”Biofuel co-products as livestock feed” sætter fokus på hvordan co-produktet protein fra produktionen af biobrændstof erstatter en stor del af det sojaprotein som EU importerer fra Sydamerika. 

38 % af det foderprotein vi bruger i EU kommer fra Sydamerika, hvor konsekvensen er en fældning af regnskov, for at få plads til dyrkning af sojaprotein. Europæisk produceret protein, som f.eks. hvedeprotein fra produktion af bioethanol, kan erstatte denne import, og dermed hjælpe med at lette presset på Sydamerikas regnskovsområder. 

Rapporten beskriver hvordan en produktion af biobrændstof sammen med en betydelig produktion af foderprotein resulterer i et nettoareal til dyrkning af biomasse til biobrændstoffer, der er mindre end det direkte areal. Dette skyldes bl.a. at man udbyttet fra f.eks. en hvedemark - hvor man både får bioethanol og protein - er højere end udbyttet fra en sojamark.

Manglende medregning af co-produkter i CO2-regnskabet

Når man i dag beregner biobrændstoffers CO2 fodaftryk, tæller man kun co-produkternes brændværdi med i beregningen, og ignorerer derved den reelle værdi af disse produkter. 

Rapporten beskriver hvordan det er altafgørende at der tages hensyn til biobrændstoffernes co-produkter når man sammenligner areal eller udbytte af afgrøder til biobrændstoffer, idet udnyttelsen af proteinproduktet fra bioethanolproduktionen betyder en mindsket dyrkning af sojaprotein i Sydamerika, og dermed frigivelse af areal. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.