Hveiti

refining life

Ny rapport om madspild: Global food - waste not, want not

Op mod to mia. ton fødevarer svarende til mellem 30 og 50 % af verdensproduktionen, når aldrig frem til verdensbefolkningens tallerkener, skriver Lars Henrik Aagaard på Berlingske.dk d. 11.01.13.

Det fremgår af en ny rapport fra den britiske Institution of Mechanical Engineers (IME), hvilket er med til endnu engang at sætte brugen af råvarer i perspektiv. 

Dyrkning af biomasse til biobrændstoffer optager jord. Ofte bliver der dog ikke taget højde for, at man ikke kun producerer biomasse til biobrændstoffer på den jord som dyrkningen optager. Man glemmer derfor medregne, at man af samme råvare, som man producerer biobrændstoffer af, også producerer fødevarer og foder, fordi man udnytter alle dele af råvaren, til de formål hvor man får mest ud af dem. 

Forbrugerne forlanger alt for perfekt frugt og grønt, supermarkeder lokker forbrugerne til at købe for meget med deres »køb tre for to«-tilbud, landmænd smider glimrende fødevarer ud af kosmetiske årsager, og i mange led opbevares fødevarer under for dårlige forhold.

Rapportens forfattere konkluderer, at »omfanget af spild er en tragedie, der ikke kan fortsætte, hvis vi på en bæredygtig måde skal imødekomme fremtidens fødevarebehov.«

Det samlede danske madspild er efter alt at dømme nogenlunde på højde med det globale niveau. I 2010 anslog Landbrug & Fødevarer, at en dansk gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn smider mad ud for ca. 10.000 kr. om året, svarende til 20 % af husholdningens madbudget. Samtidig vurderede man, at der i hele det danske samfund årligt smides ca. 540.000 ton spiselige fødevarer ud, hvor godt og vel halvdelen spildes i fødevaresektoren og resten i husholdningerne.

Producenter og butikker gør en indsats

Stifteren af forbrugerbevægelsen »Stop spild af mad« Selina Juul, understreger dog, at der både nationalt og internationalt gøres en indsats for at komme det omfattende madspild til livs.

»Der er ikke meget nyt i den britiske rapport, og jeg synes, at den fokuserer for meget på problemet og for lidt på at være konstruktiv,« siger hun til Berlingske.

Selina Juul forklarer bl.a., at EU har iværksat et projekt ved navn FUSION, der har fokus på at nedbringe madspildet i samtlige medlemslande, og hun peger på, at supermarkedskæden Rema 1000 gør en indsats for at mindske spildet bl.a. ved bevidst at droppe de lokkende »Tag tre for to«-tilbud og lignende.

Læs hele artiklen på b.dk.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.