Hveiti

refining life

Proteinfoder fra en bioethanol-produktion erstatter majs og soja

En ny rapport fra United States Department of Agriculture (USDA) viser at proteinfoder, der produceres af amerikanske ethanol producenter erstatter endnu mere korn og sojaskrå i foderrationer til kvæg og fjerkræ end hidtil antaget.

Rapportens resultater har stor betydning for debatten om bioethanols indflydelse på tilgængeligheden af korn, foderpriser, arealanvendelse og drivhusgasudledninger (GHG), som ofte bliver beskrevet som konsekvenser af produktion af bioethanol, skriver Renewable Fuel Association på deres hjemmeside.

Ifølge rapporten fra USDA Economic Research Service (ERS) kan 1 ton proteinfoder fra en bioethanolproduktion (dried destillers grain with sollubles - DDGS) i gennemsnit kan erstatte 1,22 tons foder, der består af majs og sojabønner.

Som det væsentligste afkræfter den nye ERS rapport den konventionelle antagelse, at hver mængde majs som behandles i et ethanolanlæg genererer en mængde foder svarende til godt en tredjedel af den oprindelige majs mængde. ERS understreger at virkningerne på fodermarkedet af et øget forbrug af majs til bioethanol er mindre end det fremgår af den samlede mængde majs anvendt til bioethanol produktion på grund af DDGS." Faktisk har ERS fundet at den mængde foder (majs og sojabønner måltid) som erstattes af DDGS repræsenterer næsten 40 % (på vægtbasis) af den majs, der anvendes i den tilhørende produktion af bioethanolprocessen for et givet høstår.

"Værdien af foder produceret af ethanol industrien har længe været misforstået, underspillet og misfortolket," siger Geoff Cooper, RFA vice president for forskning og analyse.

"DDGS er fortsat branchens bedst bevarede hemmelighed, trods det faktum, at vi producerer kolossale mængder af dette høj-værdi foderprodukt i dag. DDGS og andre bioethanol foderprodukter reducerer behovet for korn og sojaskrå i foderrationer. I løbet af de sidste mange år har DDGS været en af de økonomisk mest konkurrencedygtige kilder til energi og protein til rådighed på det globale fodermarked. Nogle kritikere af bioethanol-industrien forsøger på at nedtone betydningen af DDGS, men fakta kan simpelthen ikke ignoreres," udtaler han.

En af grundene til at et ton DDGS kan erstatte mere end et ton konventionel foder er, at dets energi-og proteinindhold er koncentreret. Kun stivelsesdelen af majskernen omdannes til bioethanol, mens protein, fedt, fibre og andre komponenter er koncentreret og ledes gennem processen og bliver til DDGS. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.