Hveiti

refining life

Smuthul lukket: EU Kommissionen offentliggør regulering af ethanolimport

Europa Kommissionen har den 13. marts udgivet en toldregulering som skal harmonisere klassifikationen af ethanol/benzin blandinger, som bliver importeret til Europa, skriver ePURE i en pressemeddelelse den 13. marts 2012.

Fra den 3. april og frem skal alle importerede ethanol/benzin blandinger som indeholder 70 % ethanol blandet med 30 % benzin, klassificeres af EU toldmyndigheder som denatureret ethanol.

ePURE (the European Renewable Ethanol Association) hilser denne ordning velkommen, og tror på at dette endelig lukker det klassificeringssmuthul som har haft alvorlige konsekvenser for den europæiske ethanolindustri. De nye klassificeringsregler betyder at ethanol blandet med mindre end 30 % benzin ikke længere kan klassificeres som et kemikalie, og derfor ikke længere kan være berettiget til den meget lavere importafgift på 6,5 % efter værdi. 

”Ethanol er alt for længe blevet importeret til det europæiske marked under den forkerte klassifikation, og dette har haft en yderst skadelig effekt på vores industri. Markedsaktører har bevidst shippet ethanol under den forkerte klassificering for at undgå toldbetalinger,” udtaler Rob Vierhout, generalsekretær i ePURE.

Siden slutningen af 2009 er ethanolimport til Europa fra USA steget betydeligt: fra beskedne 13 millioner liter i 2009 til over 1,1 milliarder liter i 2011. Hver eneste liter af ethanol som USA eksporterede var klassificeret som denatureret ethanol når produktet blev eksporteret, men 99 % af denne ethanol var – når den blev importeret til det europæiske marked - klassificeret som kemikalie, hvilket har betydet at EU har mistet millioner af euro i skatteindkomst. 

Udover tabt skatteindkomst har den massive import over de sidste to år drevet markedspriserne i bund og underbudt europæiske ethanolproducenter. Produktionskapacitet stod ledig, rentabiliteten gik ned og arbejdsløsheden op, mens hverken den europæiske forbruger eller industrien har haft glæde af den lavere told og de lavere priser. 

“De sidste to år har været meget svære for vores industri, men vi er sikre på at denne regulering vil være et vendepunkt. Lukningen af dette smuthul giver ethanolindustrien et skub i den rigtige retning og en fair chance for at konkurrere på det globale marked,” tilføjede Rob Vierhout. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.