Hveiti

refining life

Verdensbanken bekræfter: oliepriser skyld i 2/3 af prisstigningerne på fødevarer

Høje oliepriser er den væsentligste årsag til stigningen i de globale fødevarepriser. Dette er en af hovedkonklusionerne i en ny rapport fra Verdensbanken, skriver ePURE i en pressemeddelelse den 19. juni.

Den samme rapport konkluderer at under et mandat for iblanding af bioethanol i benzin, vil priserne på bioethanol og majs falde. 

Den Europæiske biobrændstofdebat er på vej ind i en kritisk fase, hvor milliarder af euro og tusinder af job er i fare, og derfor er analysen fra Verdensbanken et vigtigt videnskabeligt bidrag til debatten. ePURE (the European Renewable Ethanol Association) byder denne solide analyse fra en anerkendt organisation velkommen. Debatten om biobrændstof kan kun drage nytte af denne faktuelle videnskabelige analyse af bl.a. økonomisk data. Den vil hjælpe beslutningstagere i Europa Parlamentet og Rådet med at skelne myter fra fakta, når de i de kommende uger skal bestemme de fremtidige politiske rammebetingelser for en vigtig industri. 

I rapporten fra Verdensbanken konkluderer Senior Økonomer John Baffes og Allen Dennis at ”oliepriser er ansvarlige for næsten 2/3 af ændringerne i fødevarepriserne fra 1997-2004 og 2005-2012 […] modsat hvad Wright (2012) argumenterede, da han skrev at den lave beholdning i 2007/2008 – på et tidspunkt med stor efterspørgsel på biobrændstof og stigende indkomster i Kina og Indien – var hovedårsag til efter-2007 prisstigningerne på korn.” Rapporten tilføjer ”i den udstrækning at biobrændstoffer påvirker priserne […] viser vores resultater at deres påvirkning af fødevarepriserne er meget mindre end hvad er rapporteret i tidligere undersøgelser (f.eks. Mitchell 2008).”

Endnu mere afslørende er konklusionen at ”under et mandat for iblanding af bioethanol i benzin vil priserne på bioethanol og majs falde, og dermed føre til et negativt forhold mellem fødevarer- og oliepriser.” 

Europas industri for bæredygtigt produceret bioethanol har gang på gang forklaret, at den producerer ligeså meget mad som den producerer bioethanol fra afgrøder som typisk ikke bruges til fødevareproduktion. Rapporten kommer på et tidspunkt hvor flere og flere politikere i Europa vedkender sig den vigtige rolle som biprodukterne fra bioethanolindustrien spiller. Det proteinrige kraftfoder som vi producerer hjælper Europa til at mindske importen og er strategisk meget vigtig for EU’ landmænd, som står over for et enormt protein-underskud: Europa importer i dag 70 % af sit foderprotein forbrug. 

Se hele filmen - ikke kun et enkelt billede

ePURE har advokeret for en videnskabelig og bevis-baseret debat, hvor politikker støtter det biobrændstof som medvirker til en reduktion af CO2 udledningen, en bedre udnyttelse af landbrugsarealerne, økonomisk vækst og bæredygtige job.

Mens debatten maler et negativt billede af biobrændstoffer, kommer rapporten fra Verdensbanken med hele filmen, idet den detaljeret beskriver udviklingen i fødevarepriser over en 15-årig periode. Jeg håber at beslutningstagere i EU vil acceptere disse konklusioner og tage med i betragtning i den fremtidige debat,” udtalte Rob Vierhout, Generalsekretær i ePURE. 

 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.