Hveiti

refining life

Risiko for fødevarekrise skaber behov for langsigtede løsninger

Tørken i USA har sat nyt fokus på produktion af bioethanol. FN opfordrer USA til at mindske procentsatsen for bioethanol i benzinen, men Svend Brandstrup, adm.dir. hveiti, mener ikke det er måden at løse de globale fødevareproblemer på længere sigt.

På forsiden af JP fremgår det i dag, at FN's landbrugs- og fødevareorganisation, FAO, pga. frygten for en global fødevarekrise har opfordret USA til at mindske procentsatsen for bioethanol i benzinen. USA producerer årligt ca. 50 mia. liter bioethanol af majs. Bioethanol iblandes benzin med 10 %. Den nuværende tørke, der har medført at 2/3 af USA er erklæret katastrofeområde har endnu en gang sat gang i diskussionen om, hvorvidt det er forsvarligt at anvende potentielle fødevarer til produktion af brændstof.

Den globale fødevareproduktion skal stabiliseres

Som det fremgår af forsiden af JP, vil man af fire tons majs kunne producere enten ca. 1000 kg kød eller 1.600 liter bioethanol og ca. 500 kg kød. Denne sammenligning skyldes, at den majs, der benyttes til produktion af bioethanol, har en høj stivelsesprocent og derfor ikke er velegnet til fødevarer men bruges som foder i husdyrproduktionen. Illustrationen viser dog ikke, at foder ikke bare er foder. Husdyr ligesom mennesker har brug for en kost bestående af både kulhydrater og proteiner.  

Svend Brandstrup, adm. dir. i hveiti mener, at regnestykket er mere kompliceret og at man på lang sigt ikke løser de globale fødevareproblemer ved at mindske procentsatsen af bioethanol. Derimod bør man fremover se på sikringen af fødevarer i en større sammenhæng:

Risikoen for globale fødevarekriser skal på lang sigt løses ved en stabil fødevareproduktion også i verdens fattigste lande. Dumping af de globale fødevarepriser har i alt for mange år forringet verdens fattigste landes konkurrenceevne. Den struktur skal ændres og det sker ikke ved en fortsat dumping.

Proteiner er en global mangelvare

Globalt set er efterspørgslen på proteiner højere end efterspørgslen på kulhydrater. Det skyldes en stigende efterspørgsel på kød, der bl.a. er et resultat af stigningen i middelklassen i Indien og Kina, men store dele af verdens fattigste er fejlernærede netop pga. manglen på proteiner. Sojaskrå er den mest proteinrige råvare og produceres primært i Sydamerika. Der findes en række alternative proteinrige råvarer, der dog har svært ved at konkurrere med soja på verdensmarkedet. Bioraffinering er en løsningen på flere udfordringer, fordi man ved forædling af de forskellige dele af en råvare også opnår en større ressourceudnyttelse. Ved bioraffinering af vinterhvede (som i hveiti's produktionsproces) får man opkoncentreret proteindelen til et højværdi proteinprodukt på linie med sojaskrå.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.