Hveiti

refining life

Vidste du at der er store fordele ved at bioraffinere et produkt i stedet for at bruge det i sin rå form?

Fordelen ved bioraffineringen er at man kan separere råvarens bestanddele, så de enkelte dele udnyttes bedre end i uforarbejdet form. I praksis betyder det, at der vil blive produceret både mad, foder og brændstof af den samme kerne, hvilket gør at landbrugsarealerne udnyttes på en mere effektiv måde.
 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.