Hveiti

refining life

Bedre udnyttelse af EU's landbrugsarealer

EU kan opnå målet om en egenproduktion på 10 % vedvarende energi i transportsektoren, samt imødekomme efterspørgslen på fødevarer ved at udnytte sit nuværende landbrugsareal.

Dette opnås gennem en fortsat forbedring af udbytte pr. hektar foderhvede. Specielt i Østeuropa er der et stort potentiale for at opnå øget udbytte, gennem implementering af ny teknologi og øgede investeringer i landbruget.

Der ud over skal 3-4 millioner hektar uudnyttet, samt traditionelt historisk landbrugsland, på ny anvendes i en landbrugsproduktion. Igen i Østeuropa finder man en stor del af denne landressource. 

Det betyder, at en øget produktion er opnåelig gennem udnyttelse af de allerede eksisterende landbrugsarealer og opnås uden at kompromittere andre væsentlige områder:

  • Ingen reduktion af EU’s hvedelager, hvorved fødevarepriserne ikke påvirkes.

  • Ingen reduktion af Europas naturlige kulstoflagre i form af skov- og græsarealer.

  • Ingen reduktion af den historisk gennemsnitlige hvedeeksport.

Frigivelse af landbrugsareal til dyrkning af fødevarer

Rapporten ”By-products from ethanol production – the forgotten part of the equation” fra Fødevareøkonomisk Institut viser, at fordi man ved en bioraffinering får flere produkter ud af den samme råvare, frigiver man arealer andre steder i verden. Det vil sige, at fordi man fra Hveiti’s produktion får et proteinrigt kraftfoder, som kan erstatte sojaprotein fra Sydamerika, mindskes den danske import af soja. Derved frigives areal i Sydamerika, som i stedet kan bruges til dyrkning af fødevarer. 

Rapporten viser, at udnyttelsen af kraftfoderet fra en bioraffinering kan reducere det areal der bruges til dyrkning af biomasse til bioethanol med 94 %. Det betyder, at for hver hektar land med korn som bliver forædlet i en bioraffineringsproces, produceres der nok proteinrigt kraftfoder til at reducere det areal, der normalt bliver brugt til at dyrke biomasse til kraftfoder et andet sted i verden med 0,94 ha. 

FN’s Fødevarer- og Landbrugsorganisation (FAO) har udgivet en rapport (september 2012) som samler, diskuterer og opsummerer den nyeste viden inden for brugen af co-produkter fra biobrændstofindustrien til foder i husdyrproduktion. 

Rapporten fastslår at ”for biobrændstoffer med betydelige co-produkter til dyrefoder, er netto-arealanvendelsen meget lavere end den direkte arealanvendelse.”

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.