Hveiti

refining life

Råvarevalg

Hveiti’s produktionskoncept er udviklet på baggrund af danske forhold og lokale fordele.

Råvaren foderhvede er en traditionel dansk råvare, der er optimeret til specifikke formål så som foder og industriformål.

I modsætning til lande i Syd- og Centraleuropa, bliver danskproduceret hvede ikke benyttet til fødevarer. Det skyldes dels klimamæssige forhold – der er færre soltimer i Danmark sammenlignet med Sydeuropa – men også lovgivningen i forhold til brugen af kvælstofgødning, der er mere restriktiv i Danmark sammenlignet med andre lande i EU.

Størstedelen af dansk hvede bruges traditionelt uforarbejdet i foder til primært kvæg og grise. Resten (ca. 1/3 af høsten) eksporteres til udlandet, hvor den bruges til foder og industriformål som f.eks. produktionen af bioethanol.

Det høje stivelsesindhold i foderhveden, som gør den uegnet til fødevarebrug, er en fordel ved produktion af bioethanol, da det er stivelsen, der omdannes til sukker og derefter alkohol (ethanol). Foruden stivelsen indeholder hvedekernen desuden fibre og proteiner samt planteolier. Ved bioraffineringen fjernes fibrene indledningsvis og bruges til fødevarer som f.eks. morgenmadsprodukter eller brødblandinger.

Det betyder at man ved en bioraffinering producerer fødevarer af en råvare, der uden forarbejdning er uegnet til fødevarebrug.

Bedre udnyttelse af foderhvendens proteinindhold

Det resterende produktet, efter man har fjernet stivelsen og fibrene, indeholder både proteiner og planteolier, og kan bruges til kraftfoder, som kan erstatte sojaprotein importeret fra bl.a. Sydamerika.

Når man traditionelt bruger foderhvede uforarbejdet er det stivelsen (kulhydraterne), som dyrene kan optage. Den resterende del er svært optagelig og ender derfor i gyllen. Set ud fra et fodermæssigt og økonomisk perspektiv har proteinet dog en højere værdi, da alternativerne er få og størstedelen af de proteiner, der benyttes i dansk husdyrproduktion, er sojaprotein importeret fra Sydamerika.

Hvede produceret i Danmark er foderhvede, da stivelsesindholdet gør dansk hvede uegnet til menneskeføde. Den madhvede, som spises i Danmark, kommer fra Frankrig, Sydtyskland, USA, m.fl. Hveiti’s foderhvede vil altså aldrig kunne bruges til mad.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.