Hveiti

refining life

Kraftfoder produceret af Hveiti

Det proteinrige kraftfoder produceret af Hveiti vil blive brugt i foder til grise, køer, høns og fisk, og kan erstatte sojaprotein importeret fra Sydamerika.

Kraftfoderet er fermenteret, hvilket betyder at det er forarbejdet, så det derved bliver lettere for dyrene at optage og fordøje, modsat sojaprotein, der er hårdt for især grises tarmsystem, med det resultat at grise ofte lider af fordøjelsesproblemer. Derfor er der allerede stor efterspøgelse på Hveiti’s fermenterede kraftfoder, som vil blive et helt nyt produkt på markedet.

Hveiti vil årligt producere 147.000 tons kraftfoder (tørbasis), som vil blive solgt nationalt, til danske landmænd til brug i deres husdyrproduktion.

Produktet vil få et tørstofindhold på ca. 32 %, hvilket vil sige at det er flydende. Ved ikke at lade kraftfoderet gennemgå en tørringsproces, beholder man næringsværdien i produktet, som ellers -  hvis man tørrer produktet - reduceres.

Der ud over har det den miljømæssige fordel, at man reducerer energiforbruget væsentligt ved at lade produktet forblive vådt. Det betyder, at Hveiti's energiforbrug er 40-50 % lavere end i traditionelle bioethanolproduktioner. 

Hveiti’s produktion af kraftfoder vil kunne udfase 8-10 % af Danmarks årlige import af soja, og dermed være med til at lette presset på Sydamerikas regnskovsområder

WWF udgav i 2011 rapporten om Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af soja.

Rapporten fastslår:

”Verdens skove er under pres, og der forsvinder årligt 13 millioner hektar. Drivkræfterne bag afskovning er mange og ofte forbundne, men der er ingen tvivl om, at afskovningen i Sydamerika er sammenhængende med den eksplosive ekspansion af sojaplantager."

"Det danske forbrug af soja til foder er omkring 1,7 millioner ton om året, hvor af størstedelen kommer fra Brasilien og Argentina og bruges i dyrefoder.”

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.