Hveiti

refining life

Direkte CO2 reduktion

Bioethanol produceret af Hveiti giver en CO2 besparelse på 70 % i forhold til almindelig benzin.

Der er flere grunde til at CO2 besparelsen fra bioethanol er så markant:

  • Hveden som bliver brugt i produktion er produceret i Europa.

  • Alle dele af hvedekernen udnyttes optimalt og bliver brugt til at producere både brændstof, mad og foder.

  • Energien i produktionen stammer fra vedvarende energi (VE) produceret på halm, træflis (biomasse) og VE-el.

  • I traditionelle bioethanolproduktioner tørrer man det proteinrige kraftfoder, hvilket er en energikrævende proces. Det har Hveiti valgt ikke at gøre, hvilket betyder at energiforbruget er 40-50 % lavere end i traditionelle produktioner. 

  • Vandforbruget i produktionsprocessen er blevet nøje gennemgået og optimeret til et niveau hvor processen er vandneutral.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.