Hveiti

refining life

CO2 fra Hveiti

CO2 opsamlet gennem en bioraffineringsproces kan bruges til en række forskellige formål.

Produktionen af fibre, proteinrigt kraftfoder og bioethanol danner en mængde ren CO2, som kan opsamles og benyttes i f.eks. drivhuse til øgning af luftens indhold af CO2, eller til brus i øl og sodavand. Der ud over er der et stort potentiale i forhold til industriformål.

På årsbasis kan Hveiti opsamle 65.000 tons ren CO2.

I modsætning til den CO2, der traditionelt benyttes i drivhusproduktion, er der her tale om 100 % ren CO2, hvorfor der ikke vil være behov for den samme rensning af CO2'en.

CO2’en er ren idet Hveiti’s produktion er baseret på biomasse, i modsætning til produktioner som er baseret på ikke vedvarende energi.

Den rene CO2 fra Hveiti's proces kan også bruges i en kombination med en brintproduktion fra vind-el til produktion af bio-methanol – et værdifuldt brændstof til skibsfart.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.