Hveiti

refining life

Dansk landbrugstradition

Historien bag Hveiti er bygget op omkring en stolt dansk landbrugstradition.

Vi har i Danmark en lang tradition for landbrugsudvikling, og er rigtig dygtige inden for dette felt. Bevæger man sig igennem landet, er det tydeligt at se, hvordan landbruget har været med til at forme Danmark; mange havnebyer, små landsbysamfund, gårde spredt udover landområderne, og svineproducenternes og andelsmejeriernes karakteristiske bygninger, er alt sammen levn fra det gamle landbrug og vidner om Danmarks lange tradition indenfor dansk fødevareproduktion: landbrug, fiskeri og skovbrug.

Gennem historien har landbruget undergået mange udfordringer. I dag ligger de største udfordringer i de globale klimaændringer og den stigende befolkningstilvækst. Det er dokumenteret, at vi i de kommende år, som følge af klimaændringer, vil se en stigning i temperaturen, øget nedbørsmængde og en vandstandstigning, hvilket vil have konsekvenser for landbruget, som det er i dag. Der ud over siger prognoserne, at vi i 2050 vil være 9 milliarder mennesker på jorden, hvilket sammenlagt med ændringer i landbruget betyder at vi er nødt til at optimere brugen af de ressourcer, vi har til rådighed.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.