Hveiti

refining life

Konsekvens af sojaproduktion

Hveiti’s proteinrige kraftfoder vil kunne erstatte 8-10 % af det sojaprotein Danmark årligt importerer fra Sydamerika.

Efterspørgslen på protein er stadig stigende, og med en import på 44 millioner tons på årsbasis - hvoraf størstedelen er sojaprotein produceret i Sydamerika - er EU verdens største importør af foderprotein. 

Især i Argentina er sojaproduktionen gennem de sidste 20 år eksploderet. Det har betydet at sojaproduktionen på nuværende tidspunkt svarer til omkring 60 % af det argentinske landbrug og fylder ca. 17 mio. hektarer (DanWatch, oktober 2011). 

Danmarks import af sojakage (sojaprotein), som især bruges i dyrefoder, sætter et samlet globalt fodaftryk på 1,3 mio. hektarer (ha) pr. år, hvilket svarer til knap to gange Sjællands areal. Ud af disse 1,3 mio. ha, ligger 1.1 mio. ha i Argentina.

Danmarks globale fodaftryk = Danmarks forbrug af naturressourcer. Altså hvor meget af klodens overflade der går til at producere den mad vi spiser.

Rydning af regnskov

I løbet af de sidste 25 år er arealet med soja i Sydamerika steget til i dag godt 53 mio. ha, og hvert år forsvinder et areal på ca. 2,4 mio. ha skov og skovsavanner til fordel for nye sojamarker. Skovkonverteringen ser ud til at fortsætte, og WWF skønner, at yderligere ca. 22 mio. ha skov og skovsavanner i Sydamerika vil blive konverteret til sojamarker frem mod år 2020. Således er atlanterhavsregnskoven i det sydlige Brasilien, Paraguay og det nordlige Argentina svundet ind til omkring blot 7 % af den oprindelige udbredelse (WWF 2006). 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.