Hveiti

refining life

Løsninger

Hos Hveiti mener vi, at man er nødt til at tage tingene i den rækkefølge de kommer, og være realistiske omkring hvad vi kan på nuværende tidspunkt, og hvad vi kan om 10 år og længere ud i fremtiden.

Fordi Hveiti’s produktionskoncept tager udgangspunkt i lokale forhold og kendt teknologi, er det en løsning som kan implementeres nu og her. Vi har ikke råd til at vente på at den perfekte teknologi er færdigudviklet, da konsekvenserne af klimaændringerne allerede nu kan mærkes i mange dele af verden. 

På den mellemlange bane skal vi kommercialisere de mange forskellige teknologier som er under udvikling, og få gjort de ideer der bliver arbejdet på i disse år til virkelighed. Vi skal have sat gang i masseproduktion, og i endnu højere grad udnytte de ressourcer vi har, sådan at der er fødevarer og vand nok til alle.

På den lange bane skal vi nå så langt, at vi både har effektive teknologier, en høj ressourceudnyttelsesgrad og en bedre udnyttelse af de dyrkede arealer. De tiltag som er ved at blive kørt i stilling i dag, skal være implementeret så de også virker i praksis. På den måde vil klimaændringerne mindskes og udbyttet til energi, foder og fødevarer blive større. 

Download
Energy strategy 2050 - from coal, oil and gas to green energy

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.