Hveiti

refining life

Udvikling

Novozymes

Hveiti samarbejder med Novozymes om at optimere produktions processen.

left

AgroTech

Hveiti samarbejder med AgroTech om afprøvning af proteinprodukter i forhold til foderoptagelse og sundhed til svin og kvæg.

left

Haldor Topsøe

Hveiti har indgået et samarbejde med Haldor Topsøe, som har udviklet en teknologi, der gør det muligt at bruge 100 % bioethanol i dieselmotorer. Haldor Topsøes katalysatorer og teknologier anvendes over hele verden, hvor de bidrager til et bedre miljø.

left

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.