Hveiti

refining life

Hvad er CO2

CO2 (kuldioxid) er en vigtig byggesten i planter og en drivhusgas, der holder jorden varm.

CO2 dannes naturligt af mennesker og dyr, men også i stigende omfang ved afbrænding af fossile brændsler. Udledningerne af CO2 er steget i takt med de stigende levestandarder, og har derfor påvirket koncentrationen og kredsløbet af CO2 på jorden og i atmosfæren. Dette har gjort at CO2, som er en naturlig og nødvendig del af jordens klimasystem, nu er blevet en medvirkende årsag til de globale klimaændringer.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.