Hveiti

refining life

Udfordringer

Hveiti’s produktionskoncept bygger på erkendelsen af, at vi står over for nogle store udfordringer inden for klima, miljø og fødevarer, som er tæt forbundet. Hvis vi skal løse disse udfordringer, er vi nødt til at tænke landsigtet og helhedsorienteret.

Det betyder, at vi er nødt til at se på udfordringerne på både på den korte, den mellemlange og den lange bane. Lige nu er klimaændringer den største udfordring. Klimaændringerne er årsag til, at de i forvejen mest udsatte lande får det endnu sværere. Det gælder både tørke i det nordlige Afrika og oversvømmelser i Sydøstasien. 

Det vil i første omgang være begrænset hvor hårdt Danmark vil blive ramt af klimaændringerne. Mange andre steder i verden mærker man dog allerede nu de alvorlige konsekvenser af klimaændringerne. Dette gælder blandt andet Stillehavsøen Tuvalu, som meget let kan være en af de første øer som forsvinder helt pga. vandstigninger grundet klimaændringer.

Klimaændringerne er med til at skabe fødevare- og vandmangel mange steder i verden, og dette vil kun blive værre, hvis ikke vi formår at nedbringe CO2 udledningen. Her er udfasningen af fossile energikilder altafgørende. Dette kræver mange forskellige tiltag, hvori en større ressourceudnyttelse er essentiel. Vi bliver flere og flere mennesker på jorden - 9 milliarder i 2050 - og dermed flere og flere til at deles om de globale land- og vandressourcer, hvilket kan blive baggrunden for større politiske konflikter.

Derfor er vi nødt til at se på hvordan vi i fremtiden får mere ud af de enkelte ressourcer – får dyrket landbrugsarealerne bedre og udnyttet afgrøderne på den mest optimale måde. Hvad der er mest optimalt vil afhænge af lokale forhold, hvorfor det er vigtig at tage udgangspunkt i lokalområdet og lokale ressourcer. 

Hveiti’s produktionskoncept tager udgangspunkt i lokale forhold, og er et intelligent første skridt mod en større ressourceudnyttelse og en nedbringelse af CO2 udledningen.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.