Hveiti

refining life

Bioethanol produceret af Hveiti

Bioethanol fra Hveiti er produceret på foderhvede og har en CO2 reduktionsværdi på 70 % i forhold til almindelig benzin.

Det høje stivelsesindhold i foderhveden gør det yderst velegnet til produktionen af bioethanol, da det er i stivelsen sukkeret sidder, og det er sukkeret som laves til alkohol, som bruges til bioethanol.

Hveiti kommer årligt til at producere 200 mio. liter bioethanol, som vil blive solgt i Danmark og EU. Mængden svarer til ca. 9 % af det nuværende danske benzinforbrug.

Med Danmarks nuværende iblanding på 5 % bioethanol i al benzin, som trådte i kraft i juni 2010 gennem loven om bæredygtige biobrændstoffer, svarer det til at Hveiti’s årlige produktion vil kunne dække Danmarks forbrug af bioethanol.

Bioethanol er blot et af flere produkter, som Hveiti kommer til at producere af biomassen. Det skyldes, at produktionsprocessen er optimeret, så alle dele af biomassen udnyttes optimalt. Derfor bliver Hveiti også et bioraffinaderi og ikke blot en bioethanolproducent.

Ifølge udregninger fra Energistyrelsen reducerer Hveiti’s produktion af bioethanol CO2 udledningen fra transportsektoren med 300.000 tons årligt.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.