Hveiti

refining life

Bestyrelsen

DBH Technology’s bestyrelse repræsenterer flere forskellige dele af dansk erhvervsliv, og deres motivation for at være med i projektet med etableringen af Hveiti bunder i en fælles interesse for et bæredygtigt og konkurrencedygtigt Danmark.

Hans Nielsen, bestyrelsesformand, statsautoriseret revisor

Min motivation for at gå ind i projektet er at arbejde for en mere grøn og mindre forurenende verden, herunder finde bæredygtige erstatninger for fossilt brændstof.

 


Henrik Lind, bestyrelsesmedlem, bestyrelsesformand og stifer af Danske Commodities A/S

Årsagen til at jeg har involveret mig i Hveiti er, at jeg ser det som et bæredygtigt og rentabelt projekt på en og samme tid. 

Jeg anser det som interessant at få det til at lykkes at få bæredygtighed og afkast til at gå hånd i hånd, og for en iværksætter som mig er det derudover spændende at være med til at udvikle et projekt, som er det første af sin art i Danmark.

Potentialet i denne bæredygtige produktionsmetode er enorm, og det er spændende at være med til at forme fremtiden for bæredygtighed via DBH Technology A/S.

 


Karsten Ree, bestyrelsesmedlem, Adm. direktør i Ree Holding A/S

Jeg ønsker gennem mit engagement i dette projekt at være med til at gøre Danmark mere selvforsynende når det gælder brændstof og energi. Især ønsker jeg at Danmark opnår en højere grad af uafhængighed fra fossile brændsler. Gennem årene er en af hoveddrivkræfterne bag mine investeringer blevet at være med til at forme en fremtid med mere bæredygtige produkter og en større harmoni med naturen. Presset på jordens ressourcer er blevet enormt, og jeg vil gerne efterlade fremtidige generationer med en verden der er mere bæredygtig, end den vi har i dag. 

 


Svend Brandstrup Hansen, bestyrelsesmedlem, Adm. direktør i Brandstrup Consult 

Vi står over for adskillige udfordringer når det gælder globale ressourcer og klimaændringer. Den eneste øjeblikkelige løsning på disse udfordringer er at ændre vores traditionelle tilgang til produktion, og begynde at tænke i helhedsorienteret løsninger baseret på bæredygtig og optimal ressourceudnyttelse. Dette har vi gjort med Hveiti, som bliver det første bioraffinaderi med ”state of the art technology.” Samtidig er der et enormt potentiale for videreudvikling, da dette område rykker sig konstant. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.