Hveiti

refining life

Fiber produceret af Hveiti

Fiber fra Hveiti er produceret på foderhvede.

Foderhvede er normalt ikke velegnet til fødevarer, men ved en bioraffineringsproces kan fiberen - ved hjælp af en ny afskalningsproces, hvor ca. 50 % af fiberen afskalles hvedekernen - bruges til både foder og fødevarer.

På årsbasis vil Hveiti producere 45.000 tons fiber (klid).

Størstedelen af de fibre, som i dag bliver brugt i fødevareproduktionen i Danmark, bliver importeret. Ved hjælp af den nye afskalningsmetode i bioraffineringen, vil Hveiti kunne erstatte en del af den mængde fibre som i dag bliver importeret, hvilket er godt for både klimaet og Danmarks nationaløkonomi.
 

Fibrene kan bruges til produktion af f.eks. morgenmadsprodukter.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.