Hveiti

refining life

Hvilke fodaftryk efterlader vi os

Lige meget hvad vi foretager os, efterlader vi alle et CO2-fodaftryk (carbon footprint).

Et CO2-fodaftryk dækker over alle de drivhusgasser en person, virksomhed eller produkt udleder, omregnet til CO2-ækvivalenter, og er typisk opgjort i ton. Det vil sige, at det er den samlede mængde af drivhusgasser, en virksomhed udleder – lige fra den råvare der bliver brugt i produktionen, til transport og energiforbrug – som udgør virksomhedens CO2-fodaftryk.

Formålet med at opgøre CO2-udledningen er at få et indblik i virksomhedens eller personens betydning for den globale opvarmning.

Når man kender sit CO2 fodaftryk, er det lettere at se hvilke områder det giver mest mening at fokusere på, for at reducere sit aftryk mest muligt.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.